Elnökség

Feledy Péter
Cserkészliliom

Feledy Péter

feledy.p@gmail.com

Feledy Péter

A 775. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatnak megalakulásától 1989. májusától tagja vagyok. A csapatnak Miskolcon a Szent Anna Római Katolikus Plébánián volt a székhelye, majd 2019-től Bükkszentkereszt községbe helyeződött át a működése.

1989. augusztus 20-án Felső-hámorban található Szent István szobornál tettem cserkész fogadalmat.

Csapatunk alakulásakor őrsvezetőnek lettem megbízva. Az őrsvezetői képzést 1989. év nyarán Garadnán tartott öv. táborban, illetve 1989. év őszétől 1990. év tavaszáig tartó tanfolyam jellegű öv. képzésen szereztem meg (ebben az időben még nem volt kialakult képzési rendszer).

Segédtiszti képzésen 1992. év nyarán Gödöllő környékén tartott „központi” segédtisztképző táborban vettem részt, melynek eredményeként 1993. év elején st. képesítést kaptam.

Csapatunkban 1993-tól fiú rajvezetőként, 1998-tól cspk. helyettesként, 2002-től pedig csapatparancsnokként tevékenykedek. 1999 – 2008. között az évi nyári csapatáborunk táborparancsnoki feladatait én láttam el.

Az MCSSZ II. Cserkészkerületének 2002 – 2014. között voltam a főtitkára, 2014-től pedig ügyvezető elnöke vagyok.

Jernei Péter

1991-ben tettem cserkész fogadalmat a 19. Bükk cserkészcsapat tagjaként, majd az akkori parancsnok halála után a 784. Erő cserkészcsapatban folytattam a cserkészmunkát.

1994-ben szereztem őrsvezetői képesítést Gödöllőn Várszegi Csaba képzésvezető alatt, majd 1994-ben segédtiszti képesítést Edöcsény András vezette képzésen. A cserkésztiszti képzést 2012-ben végeztem el. 1995 – 2010 között 10 db őrsvezető képzésnek voltam a vezetője. 1995-ben kapcsolódtam be a II. Cserkészkerület életébe: vezetőképző vezetőtiszt, ezt követően ügyvezető elnök, majd 2011 óta elnökként.

11 alkalommal szerveztem felfedező utakat a Kárpát-medencében lévő határon túli magyar cserkészekhez, illetve a vezetésemmel vett részt először a Magyar Cserkészszövetség delegációja a nemzetközi Rover Moot-on Mexikóban. Jamboree-n 1999-ben IST tagként Chilében, illetve 2007-ben a londoni jubileumi világtalálkozón II. Kerület vezetőjeként, mint látogató vettem részt.

A Magyar Cserkészszövetség életében elsőként kapcsolódtam be az Explorer Belt Expedition szervezésébe a walesi cserkészekkel, először Magyarországon, mint kísérő, majd Walesben, mint résztvevő.

Utána Walesben és Erdélyben szerveztem egy-egy felfedező utat. 2014-től a miskolci Bodnár Gábor Cserkészpark fenntartójaként tevékenykedem.

Jernei Péter
Cserkészliliom

Jernei Péter

pjernei@gmail.com

Dobos Tamás
Cserkészliliom

Dobos Tamás

dtomi25@gmail.com

Dobos Tamás

Az 1223. sz. Tisza cserkészcsapatba 2003 őszén kerültem egy iskolai toborzó rendezvényt követően.

Fogadalmat 2004. április 30-án tettem. 2007-ben résztvevőként tagja voltam a 21. Világdzsemborira – Angliába – utazó magyar kontingensnek. Egy évvel később szintén résztvevőként Lengyelországba látogathattam a IX. Közép-Európai dzsemborira.

A nemzetközi cserkész kalandok után 2010-ben jelentkeztem a II. Észak-magyarországi cserkészkerület őrsvezetőképzésébe. A képzés sikeres elvégzése után csapatunkban őrsvezetői szolgálatot láttam el.

Segédtiszt jelölt a 20/A évfolyamban voltam, majd a képzés végén, 2012-ben képesítést szereztem. Ugyanebben az évben kiképzőként szolgáltam a II. kerület őrsvezetőképzésében, melyet 2013-2019 között képzésvezetőként is irányítottam.

2013-ban rajvezetőként dolgoztam a Nemzeti Nagytáborban. 2014-től napjainkig, immáron harmadik ciklusban vagyok a II. kerület vezetőtisztje.