Elnökség

Feledy Péter
Cserkészliliom

Dr. Szabó Attila Ádám

szatlasz96@gmail.com

Dr. Szabó Attila Ádám

Az 1227. Pray György cserkészcsapat életébe 2008 őszén kapcsolódtam be tagjelöltként, majd 2009 nyarán tettem cserkészfogadalmat a Berva-völgyben tartott nyári csapattáborunkban.

2010-ben részt vettem a ConCordia Közép-Európai Dzsemborin.

A nemzetközi táborban és a csapatrendezvényeken megélt felejthetetlen élményeim és a rengeteg megszerzett tudásom hatására egy életre elköteleztem magam a cserkészet eszménye mellett.

2011-2015 között vezettem az őrsömet a csapatban, majd a Debrecenben tanuló vándoraink összefogásával, táborok és csapatprogramok szervezésével és egy évnyi csapatparancsnok helyettesi tevékenységgel igyekeztem segíteni a csapatomat.

2012-ben végeztem el a II. Észak-magyarországi cserkészkerület őrsvezetőképzését, majd 2019-ig számos szerepben, mamelukként, GH-sként, kiképzőként és táborparancsnokként segítettem a jövő őrsvezetői generációinak kinevelését. 2020-tól napjainkig az őrsvezetőképzés képzésvezetője és táborparancsnoka vagyok.

A 24/A jelű utolsó Központi STVK évfolyamban szereztem segédtiszti képesítést, jelenleg a 12/A CSTVK szövetségi szakirányán jelölt vagyok.

Rövidebb megbízatásként 2013-ban másfél hónapra belecsöppentem a clevelandi 14. Görgey Artúr cserkészcsapat munkájába, 2014-ben részt vettem a Betlehemi Békeláng Magyarországra hozatalában, a 2020-as EuroJam kontingens felkészülésében, illetve az utóbbi években a Bronz Hársleveles Hitelesítés mentoraként és a Stratégiai Monitoring Munkacsoport tagjaként vállaltam országos szintű feladatokat.

Vezetőtisztként új szolgálat elé nézek, melyet legjobb tudásom szerint végezve teszek reményeim szerint egy jobb világért.

Jernei Péter

1991-ben tettem cserkész fogadalmat a 19. Bükk cserkészcsapat tagjaként, majd az akkori parancsnok halála után a 784. Erő cserkészcsapatban folytattam a cserkészmunkát.

1994-ben szereztem őrsvezetői képesítést Gödöllőn Várszegi Csaba képzésvezető alatt, majd 1994-ben segédtiszti képesítést Edöcsény András vezette képzésen. A cserkésztiszti képzést 2012-ben végeztem el. 1995 – 2010 között 10 db őrsvezető képzésnek voltam a vezetője. 1995-ben kapcsolódtam be a II. Cserkészkerület életébe: vezetőképző vezetőtiszt, ezt követően ügyvezető elnök, majd 2011 óta elnökként.

11 alkalommal szerveztem felfedező utakat a Kárpát-medencében lévő határon túli magyar cserkészekhez, illetve a vezetésemmel vett részt először a Magyar Cserkészszövetség delegációja a nemzetközi Rover Moot-on Mexikóban. Jamboree-n 1999-ben IST tagként Chilében, illetve 2007-ben a londoni jubileumi világtalálkozón II. Kerület vezetőjeként, mint látogató vettem részt.

A Magyar Cserkészszövetség életében elsőként kapcsolódtam be az Explorer Belt Expedition szervezésébe a walesi cserkészekkel, először Magyarországon, mint kísérő, majd Walesben, mint résztvevő.

Utána Walesben és Erdélyben szerveztem egy-egy felfedező utat. 2014-től a miskolci Bodnár Gábor Cserkészpark fenntartójaként tevékenykedem.

Jernei Péter
Cserkészliliom

Jernei Péter

pjernei@gmail.com

Dobos Tamás
Cserkészliliom

Dobos Tamás

dtomi25@gmail.com

Dobos Tamás

Az 1223. sz. Tisza cserkészcsapatba 2003 őszén kerültem egy iskolai toborzó rendezvényt követően.

Fogadalmat 2004. április 30-án tettem. 2007-ben résztvevőként tagja voltam a 21. Világdzsemborira – Angliába – utazó magyar kontingensnek. Egy évvel később szintén résztvevőként Lengyelországba látogathattam a IX. Közép-Európai dzsemborira.

A nemzetközi cserkész kalandok után 2010-ben jelentkeztem a II. Észak-magyarországi cserkészkerület őrsvezetőképzésébe. A képzés sikeres elvégzése után csapatunkban őrsvezetői szolgálatot láttam el.

Segédtiszt jelölt a 20/A évfolyamban voltam, majd a képzés végén, 2012-ben képesítést szereztem. Ugyanebben az évben kiképzőként szolgáltam a II. kerület őrsvezetőképzésében, melyet 2013-2019 között képzésvezetőként is irányítottam.

2013-ban rajvezetőként dolgoztam a Nemzeti Nagytáborban. 2014-től napjainkig, három ciklusban voltam a II. kerület vezetőtisztje, 2023-től ügyvezető elnöke vagyok a kerületnek.