A vezetés elsősorban példa

A vezetőképzésben két szinten, eltérő feladatok végzésére készítjük fel a leendő vezetőket:

Cserkészliliom

A képzés egyik ága azokat képezi ki, akik a cserkészekkel foglalkoznak és a nevelési folyamatban vesznek részt (kisközösségi és felnőtt vezetők).

Cserkészliliom

A másik ága pedig azokkal foglalkozik, akik a szervezet működtetésében vállalnak részt (helyi vezetők, szövetségi vezetők).

női vezetőképzés1

Vezetőképzésünk az alapító, Baden-Powell of Gilwell elképzelése szerinti, ún. Gilwell-rendszerű képzés.

A Gilwell-rendszer három lépcsőből áll:

Z

Előfeladatok, számonkérés, tudásmérés

Z

Képzési alkalom, amely legtöbbször tábor, ahol a képzés folyik

Z

Utófeladatok, ahol a táborban tanultakról adnak számot a valós életben megmutatva, hogy képesek ellátni feladataikat

Mozgalmi vezetői képesítés

Ezen, a 14-18 éveseknek szóló képzésen az őrsök vezetésére képzik ki a résztvevőket, akik választhatnak, hogy kiscserkészeket (6–10 évesek), vagy cserkészeket (10–14 éveseket) akarnak majd vezetni. Ez alapján választjuk ki számukra a megfelelő őrsvezető képzést. Az egyik típusú őrsvezető képzés megszerzése után más korosztály vezetésére vonatkozó ismereteket továbbképzéseken sajátíthatják el a résztvevők.

A vezetőképzés célja, hogy olyan vezetőket képezzen, akik képesek a cserkészet nevelési programjának megvalósítására.
Vezetőképzésünk több szinten valósul meg.

férfi vezetőképzés

„Az élet minden területén szükség van olyan fiatalemberekre, akiket felelősséggel járó vezetői feladattal lehet megbízni. Így annak az őrsvezetőnek, aki sikerrel vezeti őrsét, minden esélye megvan rá, hogy az életben is sikert érjen el, ha kikerül a világba.”

Lord Baden Powell of Gilwell (Bi-Pi)
A cserkészet megalapítója

Őrsvezetőképzés

női vezető képzés2

Az őrsvezetőképzés legfontosabb célkitűzése az a szemléletváltás, amit az őrsvezetőjelölt személyiségének fejlesztése során el kívánunk érni: vezetettből vezetővé válni.

Emellett célunk, hogy jelöltjeink a képzési alkalmak során nyújtott folyamatos lelki és szellemi fejlődés lehetőségeit megragadva formálódjanak, és egyre inkább elköteleződjenek a cserkészmozgalom és annak elvei, értékei iránt.

Ezt kiegészítendő kapnak vezetési ismereteket és olyan cserkésztudásbeli képzést, melyek a cserkészvezetőnél hangsúlyosabban elvárhatók (például elsősegély-nyújtási ismeretek, tájékozódás és térképhasználat, alaki ismeretek).

A vezetőképzés egyéb szintjeihez képest kiemelt fontosságú az őrsvezetőképzésben a cserkészet alapvető közösségi formációjának, az őrsnek, mint egységnek a megismerése, és minden hozzá kötődő vezetői tudás megszerzése.
Forrás: cserkesz.hu.